Τα Νέα μας

 ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες ξένων γλωσσών είναι οι εξής 4:

1.    Παθητικές

2.    Προφορική κατανόηση

3.    Γραπτή κατανόηση

 

1.    Ενεργητικές

2.    Προφορική έκφραση

3.    Γραπτή έκφραση

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE (CEF)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEF) είναι έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρέχει μια κοινή βάση περιγραφής γλωσσικών σκοπών, περιεχομένων, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των Προγραμμάτων Διδασκαλίας των ζωντανών / ξένων γλωσσών, των εξετάσεων, των σχολικών / διδακτικών βιβλίων και των προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθηγητών των ζωντανών / ξένων γλωσσών σε όλη την Ευρώπη.

Αποτελείται από 6 επίπεδα που ξεκινούν από το Α1 (χαμηλότερο) και φτάνουν μέχρι το Γ2 (υψηλότερο) και χαρακτηρίζονται ως εξής:

A1=Foundation A2=Elementary B1=Intermediate B2=Upper Intermediate C1/Γ1=Advanced C2/Γ2=Proficient

Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχούν οι εξής δεξιότητες:


 

 

Προφορική
κατανόηση

Γραπτή
κατανόηση

Προφορική
Έκφραση

Γραπτή
Έκφραση

Α1

Μπορώ να κατανοώ βασικές λέξεις και πολύ συνηθισμένες εκφράσεις σχετικά µε το άτοµό µου, την οικογένειά µου και το άμεσο περιβάλλον µου, µε την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής µου μιλάει αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ λέξεις και φράσεις πολύ απλές όπως για παράδειγμα αυτές που περιέχονται σε αγγελίες, σε αφίσες και σε διαφημιστικά φυλλάδια.

Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές εκφράσεις για να περιγράψω την κατοικία µου και τους ανθρώπους που γνωρίζω.
Επικοινωνία
Μπορώ να επικοινωνώ µε απλό τρόπο, µε την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής θα επαναλαμβάνει / αναδιατυπώνει τις φράσεις του πιο αργά και θα µε βοηθάει να εκφράσω αυτό που θέλω να πω. Μπορώ να θέτω απλές ερωτήσεις πάνω σε θέματα οικεία ή άμεσης προτεραιότητας και να δίνω ανάλογες απαντήσεις.

Μπορώ να γράφω σε µια καρτ-ποστάλ ένα σύντομο µήνυµα µε απλά λόγια (π.χ. τους χαιρετισμούς σε κάποιον κατά τη διάρκεια των διακοπών µου). Μπορώ να συμπληρώνω τα προσωπικά µου στοιχεία (όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση) σ. ένα ερωτηματολόγιο, όπως για παράδειγμα σε ένα έντυπο ξενοδοχείου.

Α2

Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός κειμένου και λέξεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και αφορούν το άτοµό µου, την οικογένειά µου αγορές, εργασία ή το άμεσο περιβάλλον µου. Μπορώ επίσης να κατανοώ το νόημα ενός απλού, σαφούς και συντόμου µηνύµατος.

Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο, να βρίσκω µια συγκεκριμένη πληροφορία σε συνοπτικά κείμενα όπως µικρές αγγελίες, μενού εστιατορίων διαφημιστικά φυλλάδια, , έντυπα µε ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων μέσων μεταφοράς. Μπορώ επίσης να κατανοώ µια σύντομη και απλή προσωπική επιστολή.

Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές προτάσεις για να περιγράψω την οικογένειά µου, τους άλλους ανθρώπους, την κατάρτισή µου, την τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική µου ενασχόληση.
Επικοινωνία
Μπορώ να επικοινωνώ σε καθημερινές περιστάσεις όπου χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές πληροφορίες για δραστηριότητες και θέματα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε γενικές γραµµές δεν καταλαβαίνω αρκετά για να παρακολουθήσω µια συζήτηση.

Μπορώ να γράφω σημειώσεις και µηνύµατα µε απλό και σύντομο τρόπο. Μπορώ να γράφω µια πολύ απλή προσωπική επιστολή όπως για παράδειγμα για να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε κάποιον.

Β1

Μπορώ να κατανοώ τα κύρια σημεία µιας συζήτησης, µε την προϋπόθεση ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και σαφής και τα θέματα της συζήτησης οικεία, όπως για παράδειγμα εργασία, σχολείο, καθηµερινές δραστηριότητες κλπ. Μπορώ να κατανοώ το κεντρικό θέµα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, εάν αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για µένα και οι συνοµιλητές µιλούν αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ κείµενα που είναι γραµµένα στην καθοµιλουµένη ή σε γλώσσα σχετική µε τη δουλειά µου. Μπορώ να κατανοώ την περιγραφή ενός γεγονότος, ή την έκφραση συναισθηµάτων και ευχών σε µια προσωπική επιστολή.

Μπορώ να χειρίζοµαι µε απλό τρόπο εκφράσεις προκειµένου να περιγράψω εµπειρίες, γεγονότα, όνειρα, τις ελπίδες, τους στόχους µου. Μπορώ να εκφράζω µε συντοµία τις απόψεις και τα σχέδιά µου. Μπορώ να διηγούµαι την πλοκή µιας ταινίας και να περιγράφω τις αντιδράσεις µου.
Επικοινωνία
Μπορώ να αντεπεξέρχοµαι λεκτικά στις περισσότερες καταστάσεις που είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Μπορώ να συµµετέχω χωρίς προετοιµασία σε µια συζήτηση πάνω σε θέµατα οικεία ή µε προσωπικό ενδιαφέρον ή µε αναφορές στην καθηµερινή ζωή (όπως π.χ. οικογένεια, εργασία προσωπικές ασχολίες, , ταξίδια, επικαιρότητα).

Μπορώ να γράφω ένα απλό και δοµηµένο κείµενο πάνω σε θέµατα οικεία ή µε προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορώ να γράφω προσωπικές επιστολές για να διηγηθώ εµπειρίες και εντυπώσεις.

Β2

Μπορώ να κατανοώ διαλέξεις µε σύνθετη επιχειρηματολογία, εάν το θέμα είναι αρκετά οικείο. Μπορώ να κατανοώ το μεγαλύτερο μέρος των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων και των ντοκιμαντέρ. Μπορώ να κατανοώ τις περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες αν η γλώσσα είναι η καθοµιλουµένη.

Μπορώ να διαβάζω άρθρα και συνεντεύξεις που εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις. Μπορώ να κατανοώ ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείµενο σε πρόζα.

Μπορώ να επικοινωνώ µε αυθορµητισµό και άνεση, ώστε η συζήτηση να εκτυλίσσεται µε οµαλό τρόπο. Μπορώ να συµµετέχω ενεργά σε µια συζήτηση υπό κανονικές συνθήκες, να εκθέτω και να υπερασπίζοµαι τις απόψεις µου.
Επικοινωνία
Μπορώ να επικοινωνώ µε αυθορµητισµό και άνεση, ώστε η συζήτηση να εκτυλίσσεται µε οµαλό τρόπο. Μπορώ να συµµετέχω ενεργά σε µια συζήτηση υπό κανονικές συνθήκες, να εκθέτω και να υπερασπίζοµαι τις απόψεις µου.

Μπορώ να γράφω κείµενο σαφές και λεπτοµερές πάνω σε µεγάλη ποικιλία θεµάτων σχετικών µε τα ενδιαφέροντά µου. Μπορώ να γράφω µια µελέτη ή µια αναφορά µεταφέροντας µια πληροφορία ή εκθέτοντας ένα επιχείρηµα το οποίο υποστηρίζει ή αντικρούει τη συγκεκριµένη άποψη. Μπορώ να γράφω προσωπικές ή επίσηµες επιστολές που αποδίδουν µε λεπτές αποχρώσεις προσωπικά γεγονότα και εµπειρίες.

Γ1 (C1)

Μπορώ να κατανοώ µια µακροσκελή συζήτηση, ακόµη και αν δεν είναι καλά δοµηµένη και οι ιδέες δεν είναι σαφείς. Μπορώ να κατανοώ τηλεοπτικές εκποµπές και κινηµατογραφικές ταινίες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Μπορώ να κατανοώ λογοτεχνικά ή µη κείµενα µακροσκελή και πολύπλοκα και να αντιλαµβάνοµαι τις διαφορές του ύφους. Μπορώ να κατανοώ εξειδικευµένα άρθρα και µακροσκελείς τεχνικές οδηγίες, ακόµη και αν δεν είναι σχετικές µε την ειδικότητά µου.

Μπορώ να παρουσιάζω µε σαφείς και περιεκτικές περιγραφές ένα πολύπλοκο θέµα, συνδέοντας τις επιµέρους έννοιες, αναπτύσσοντας τα κύρια σηµεία και ολοκληρώνοντας τις παρεµβάσεις µου µε προσωπικό τρόπο.
Επικοινωνία
Μπορώ να εκφράζοµαι αυθόρµητα και µε συνεχή λόγο χωρίς να ψάχνω να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Μπορώ να χρησιµοποιώ τη γλώσσα αβίαστα και αποτελεσµατικά σε κοινωνικές και επαγγελµατικές σχέσεις. Μπορώ να εκφράζω τις ιδέες και τις απόψεις µου µε ακρίβεια και να συνδέω τις παρεµβάσεις µου µε αυτές των συνοµιλητών µου.

Μπορώ να εκφράζοµαι αναπτύσσοντας τις απόψεις µου µέσα από ένα κείµενο σαφές και καλά δοµηµένο. Μπορώ να γράφω µια επιστολή, µια µελέτη, µια αναφορά αναπτύσσοντας ένα πολύπλοκο θέµα και τονίζοντας τα σπουδαιότερα σηµεία του. Μπορώ να υιοθετήσω ένα ύφος προσαρµοσµένο στις ανάγκες εκφώνησης του λόγου µου.

Γ2 (C2)

Δεν έχω καµία δυσκολία να κατανοώ τον προφορικό λόγο είτε σε συνθήκες άµεσης επικοινωνίας είτε όταν αυτός εκφέρεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ακόµη και εάν οι άλλοι µιλούν γρήγορα, αρκεί να υπάρχει ο χρόνος για να εξοικειωθώ µε µια συγκεκριµένη ιδιόλεκτο

Μπορώ να διαβάζω χωρίς προσπάθεια και να εµβαθύνω σε κάθε είδος κειµένου, όπως για παράδειγµα ένα εγχειρίδιο, ένα εξειδικευµένο άρθρο ή ένα λογοτεχνικό έργο.

Μπορώ να κάνω µια περιγραφή ή να αναπτύσσω µια επιχειρηµατολογία µε σαφή και ρέοντα λόγο και µε ύφος προσαρµοσµένο στις περιστάσεις δοµώντας µια παρουσίαση µε λογικό τρόπο και βοηθώντας τους ακροατές να υπογραµµίζουν και να ανακαλούν στη µνήµη τους τα κύρια σηµεία.
Επικοινωνία
Μπορώ να συµµετέχω χωρίς προσπάθεια σε κάθε συζήτηση και να έχω άνεση µε τις ιδιωµατικές και τις καθηµερινές εκφράσεις. Μπορώ να εκφράζω µε ευχέρεια και µε ακρίβεια τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών. Μπορώ να αντεπεξέρχοµαι σε µια εννοιολογική δυσκολία µε τρόπο που να µη γίνει κατανοητό από το συνοµιλητή µου.

Μπορώ να γράφω ένα σαφές κείµενο µε ροή και ύφος προσαρµοσµένο στις περιστάσεις. Μπορώ να συντάσσω επιστολές, αναφορές ή πολύπλοκα άρθρα µε δοµή σαφή που να επιτρέπουν στον αναγνώστη να αντιλαµβάνεται και να αποµνηµονεύει τα κύρια σηµεία. Μπορώ να παρουσιάζω περιληπτικά και µε κριτικό τρόπο µια εργασία επαγγελµατική ή ένα λογοτεχνικό έργο.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κλίμακα των 6 Επιπέδων Γνώσεων "Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς" του Συμβουλίου της Ευρώπης
Αντίστοιχες Εξετάσεις για Γνωστότερα Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
ΑΓΓΛΙΚΑ – Χρηστικές Πληροφορίες


Κλίμακα

C2 – Γ2**
PROFICIENCY
Άριστη Γνώση

C1 – Γ1**
ADVANCED
Πολύ Καλή Γνώση

B2**
LOWER
Καλή Γνώση

B1**

Μέτρια Γνώση

A2**
Στοιχειώδης Γνώση

Α1*

 

Αξιολόγηση* Πιστοποίησης από ΑΣΕΠ

70 Μόρια
από ΑΣΕΠ

50 Μόρια
από ΑΣΕΠ

30 Μόρια
από ΑΣΕΠ

10 Μόρια ****
από ΑΣΕΠ

 

 

 

Φορείς χορήγησης πιστοποίησης και χορηγούμενα διπλώματα

Πανεπιστήμιο CAMBRIDGE (UCLES)

 

CERTIFICATE OF
PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)***

CERTIFICATE IN
ADVANCED ENGLISH(CAE)

FIRST CERTIFICATE
IN ENGLISH
(FCE)

PRELIMINARY
ENGLISH TEST
(PET)

KEY
ENGLISH
TEST (KET)

Τι εξετάζεται:
(4 Δεξιότητες:
Reading, Listening, Writing, Interview+ Use)

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση,
Σύνταξη κειμένου, Συνέντευξη, Δομή

Γραπτή & Προφ. Κατανόηση
Σύνταξη κειμένου, Συνέντευξη, Δομή

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη κειμένου, Συνέντευξη, Δομή

Γραπτή & Προφ. Κατανόηση,
Σύνταξη κειμένου, Συνέντευξη

(Ίδια δομή
με το Β1)

Βάση

60% (Συμψηφισμός)

60% (Συμψηφισμός)

60% (Συμψηφισμός)

60% (Συμψηφ.)

60% (Συμψ.)

Διάρκεια Εξετάσεων

5.40 ώρες
+ Προφορικά 19’

4.30 ώρες +Προφορικά 15΄

3.45 ώρες
+ Προφορικά 14΄

2 ώρες
+ Προφορικά 8΄

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Μάιος, Δεκέμβριος

Μάιος, Δεκέμβριος

Μάιος, Δεκέμβριος

Μάιος, Δεκέμβρ

Μάιος, Δεκ

* Περισσότερα από ένα πτυχίο του ίδιου επιπέδου στην ίδια γλώσσα δίνουν τον αριθμό μορίων μόνο μια φορά. Σε περίπτωση όμως κατοχής πτυχίων σε διαφορετικές γλώσσες, τα μόρια υπολογίζονται αθροιστικά
** Τα 6 επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως προσδιορίστηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης
*** Πιστοποιητικό που, όπως και το Michigan ECPE, μπορεί να εξασφαλίσει Επάρκεια Προσόντων και στη συνέχεια Άδεια Διδασκαλίας
**** Βαθμολογείται μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη.

 

 

Ελληνοαμερικανική Ένωση (HAU) και Πανεπιστήμιο MICHIGAN

 

CERTIFICATE OF
PROFICIENCY
IN ENGLISH (ECPE)

ADVANCED LEVEL
CERTIFICATE
IN ENGLISH (ALCE)

CERTIFICATE OF
COMPETENCY IN ENGLISH (ECCE)

Τι εξετάζεται:
(4 Γλωσσικές. Δεξιότητες:Reading Listening, Writing, Interview + Conversational Grammar)

Γραπτά: Cloze, Γραμματική, λεξιλόγιο, κείμενα, προφορική κατανόηση, σύνταξη κειμένου.
Προφορικά

Λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση κειμένων, προφορική κατανόηση, (140 ερωτήσεις πολ. Επιλογής) Σύνταξη γραπτού κειμένου.
Προφορικά

Λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση κειμένων, προφορική κατανόηση, (130 ερωτήσεις πολ. Επιλογής) Σύνταξη γραπτού κειμένου.
Προφορικά

Βάση

65%
Συμψηφισμός

65%
Συμψηφισμός

65%
Συμψηφισμός

Διάρκεια Εξετάσεων

Γραπτά 2.30 ώρες
Προφορικά 25-35΄

Γραπτά 2.30 ώρες
Προφορικά 11-13΄

Γραπτά. 2.20 ώρες
Προφορικά. 10-15΄

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Μάρτιος
Νοέμβριος

Ιούνιος, Ιανουάριος

Μάιος, Νοέμβριος ή Δεκέμβριος

ECCE /ECPE: Οι εξεταζόμενοι που επιτυγχάνουν σε τρεις ενότητες με LP (ή υψηλότερο) και λαμβάνουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη του BF σε μια ενότητα θα αποκτούν τα πιστοποιητικά.
ALCE: H τελική βαθμολογία με συμψηφισμό των βαθμών των επιμέρους ενοτήτων. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει σε υποψηφίους που έχουν σχετικά χαμηλή βαθμολογία σε μια ενότητα του τεστ να επωφεληθούν από την υψηλή βαθμολογία τους σε μια άλλη ενότητα. Υποψήφιοι με μη επιτυχή επίδοση σε ΕΝΑ μέρος της εξέτασης μπορεί να έχουν επιτυχή ή μη επιτυχή τελική επίδοση. Τελική επιτυχή επίδοση έχουν μόνο υποψήφιοι με βαθμολογία αρκετά υψηλή στα υπόλοιπα μέρη της εξέτασης ώστε να καλύπτει τη χαμηλότερη επίδοση στο ένα μέρος. Όσοι υποψήφιοι αποτυγχάνουν σε περισσότερες από μία ενότητες αποτυγχάνουν συνολικά στο τεστ.

 

 

Υπουργείο Παιδείας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας
επιπέδου Γ2

Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας
επιπέδου Γ1

Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας
επιπέδου Β2

Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας
επιπέδου Β1

Τι εξετάζεται:

(Θα ανακοινωθεί)

Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
Παραγωγή γραπτού λόγου+ διαμεσολάβηση Κατανόηση και Παραγωγή προφορικού λόγου +διαμεσολάβηση

Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
Παραγωγή γραπτού λόγου +διαμεσολάβηση Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου +διαμεσολάβηση

Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
Παραγωγή γραπτού λόγου +διαμεσολάβηση Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου +διαμεσολάβηση

Βάση

60%
(Συμψηφισμός)

60% (Συμψηφισμός)

60%
(Συμψηφισμός)

60%
(Συμψηφισμός)

Διάρκεια Εξετάσεων

Γραπτά: 3. 15 ώρες
Προφορικά: 25΄

Γραπτά: 3. 15 ώρες
Προφορικά: 15-20΄

Γραπτά: 2.35 ώρες
Προφορικά: 15-20΄

Γραπτά: 2.15 ώρες
Προφορικά: 15-20΄

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Μάιος, Νοέμβριος

Μάιος, Νοέμβριος

Μάιος, Νοέμβριος

 

 

 

TOEIC Ελληνοαμερικανική Ένωση (HAU) & EDUCATIONAL TESTING SERVICE CHAUNCEY, USA

 

ΤΕST OF ENGLISH
FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC)
C2
(Όχι αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ)

ΤΕST OF ENGLISH
FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC)
C1

ΤΕST OF ENGLISH
FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC)
B2

ΤΕST OF ENGLISH
FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION
(TOEIC)
B1

Τι εξετάζεται:
100 listening &
100 reading comprehension questions

Λεξιλόγιο και κατανόηση γραπτών κειμένων
Κατανόηση προφορικών κειμένων
Μορφή: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Λεξιλόγιο και κατανόηση γραπτών κειμένων
Κατανόηση προφορικών κειμένων
Μορφή: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Λεξιλόγιο και κατανόηση γραπτών κειμένων
Κατανόηση προφορικών κειμένων
Μορφή: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Λεξιλόγιο και κατανόηση γραπτών κειμένων
Κατανόηση προφ. κειμένων
Μορφή: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Βάση

Βαθμολογία
από 990 έως 905

Βαθμολογία
από 785 και άνω

Βαθμολογία
από 505 έως 780

Βαθμολογία
από 405 έως 500

Διάρκεια Εξετάσεων

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

Ημερομηνίες. διεξαγωγής

Κάθε βδομάδα

Κάθε βδομάδα

Κάθε βδομάδα

Κάθε βδομάδα

Υποβολή Αιτήσεων

Ένα μήνα πριν ημερομηνία εξετάσεων

Ένα μήνα πριν ημερομηνία εξετάσεων

Ένα μήνα πριν ημερομηνία εξετάσεων

Ένα μήνα πριν ημερομηνία εξετάσεων

 

 

PTE General Pearson Test of English General

 

CERTIFICATE IN
PROFICIENT
COMMUNICATION
Επίπεδο 5

CERTIFICATE IN
ADVANCED
COMMUNICATION
Επίπεδο 4

CERTIFICATE IN
INTERMEDIATE
COMMUNICATION
Επίπεδο 3

CERTIFICATE IN
ELEMENTARY
COMMUNICATION
Επίπεδο 2

CERTIFICATE
IN
BASIC
COMMU-
NICATION
Επίπεδο 1

Τι εξετάζεται:
One paper: listening, reading and writing tasks following a scenario

Ενιαίο τεστ. Περιλαμβάνει: Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου. Προαιρετικά προφορικά

Ενιαίο τεστ. Περιλαμβάνει: Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου. Προαιρετικά προφορικά

Ενιαίο τεστ. Περιλαμβάνει: Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου.
Προαιρετικά προφορικά

Ενιαίο τεστ. Περιλαμβάνει: Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου. Προαιρετικά προφορικά

 

Βάση

50%

50%

50%

50%

 

Διάρκεια Εξετάσεων

2.55 ώρες
+ προφορικά

2.30 ώρες
+ προφορικά

2 ώρες
+ προφορικά

1.30 ώρες
+ προφορικά

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Μάιος, Δεκέμβριος

Μάιος, Δεκέμβριος

Μάιος, Δεκέμβριος

Μάιος, Δεκέμβριος

 

 

 

ESB University of Central Lancashire

ESB
University of Central Lancashire

Test of Proficiency in English at
Level C2

Test of Proficiency in English at
Level C1

Test of Proficiency in English at
Level B2

Test of Proficiency in English at
Level B1

Τι εξετάζεται:
(4 Γλωσσικές. Δεξιότητες: Reading Listening, Writing, Interview

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Βάση

55%
(Συμψηφισμός)

55%
Συμψηφισμός)

55%
(Συμψηφισμός)

55%
(Συμψηφισμός)

Διάρκεια Εξετάσεων

Γραπτά: 3 ώρες
Προφορικά: 16΄

Γραπτά: 2.40 ώρες
Προφορικά: 16΄

Γραπτά: 2.30 ώρες
Προφορικά: 14΄

Γραπτά: 2 ώρες
Προφορικά: 12΄

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Δεκέμβριος,
Μάιος

Δεκέμβριος,
Μάιος

Δεκέμβριος,
Μάιος

Δεκέμβριος,
Μάιος

 

 

City and Guilds

 

Test of Proficiency in English at
Level C2 Mastery

Test of Proficiency in English at
Level C1 Expert

Test of Proficiency in
English at
Level B2 Communicator

Test of Proficiency in English at
Level B1 Achiever

Τι εξετάζεται:
(4 Γλωσσικές. Δεξιότητες:Reading Listening, Writing, Interview

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη

Βάση

50%
(Συμψηφισμός)
2 Pass +
1 Narrow fail=> Pass

50%
(Συμψηφισμός)
2 Pass +
1 Narrow fail=> Pass

50%
(Συμψηφισμός)
2 Pass +
1 Narrow fail=> Pass

50%
(Συμψηφισμός)
2 Pass +
1 Narrow fail=> Pass

Διάρκεια Εξετάσεων

Γραπτά: 3 ώρες
Προφορικά: 16΄

Γραπτά: 3 ώρες
Προφορικά: 16΄

Γραπτά: 2.30 ώρες
Προφορικά: 14΄

Γραπτά: 2.30 ώρες
Προφορικά: 12΄

Ημερομηνίες διεξαγωγής

6 εξεταστικές περίοδοι
Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

6 εξεταστικές περίοδοι
Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

6 εξεταστικές περίοδοι
Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

6 εξεταστικές περίοδοι
Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Ανεξάρτητα αποτελέσματα στα γραπτά και τα προφορικά. Κατοχύρωση βαθμολογίας αν τυχόν είναι μόνο ένα μέρος επιτυχημένο
Δυνατότητα χρήσης λεξικού από τα Αγγλικά στα Αγγλικά (monolingual dictionary)

 

 

BEC Πανεπιστημίο CAMBRIDGE (UCLES)

 

 

BUSINESS ENGLISH
CERTIFICATE
(BEC) – Higher

Business English
Certificate – Vantage
(BEC Vantage)

Business English
Certificate – Preliminary
(BEC Preliminary)

Τι εξετάζεται:
(Reading Listening, Writing, Interview

 

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη,

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη,

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη,

Βάση

 

60% (Συμψηφισμός)

60% (Συμψηφισμός)

60% (Συμψηφισμός)

Διάρκεια Εξετάσεων

 

Γραπτά: 2.50 ώρες
Προφορικά: 16΄

Γραπτά: 2.30 ώρες
Προφορικά: 14΄

Γραπτά: 2.10 ώρες
Προφορικά: 12΄

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 

Νοέμβριος, Μάρτιος
Μάιος, Ιούνιος

Δεκέμβριος, Μάρτιος,
Ιούνιος

Νοέμβριος, Μάρτιος
Μάιος, Ιούνιος

 

 

Πανεπιστήμιο CAMBRIDGE International English Language Testing System (IELTS)

Πανεπιστήμιο
CAMBRIDGE
International English
Language Testing System (IELTS)

IELTS με βαθμολογία
από 7,5 έως 9

IELTS με βαθμολογία
από 6 έως 7

IELTS με βαθμολογία
από 4,5 έως 5,5

IELTS με βαθμολογία
από 3 έως 4

Τι εξετάζεται
(Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε παν/μια εξωτερικού – προϋπόθεση για μεταπτυχιακό)

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη,
Δομή γλώσσας

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη, Δομή γλώσσας

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη, Δομή γλώσσας

Γραπτή & Προφορική Κατανόηση
Σύνταξη γραπτού κειμένου, Συνέντευξη, Δομή γλώσσας

Βάση

7,5

6

4,5

3

Διάρκεια Εξετάσεων

Γραπτά 2.30 ώρες
Προφορικά 10-15΄

Γραπτά 2.30 ώρες
Προφορικά 10-15΄

Γραπτά 2.30 ώρες
Προφορικά 10-15΄

Γραπτά 2.30 ώρες
Προφορικά 10-15΄

Ημερομην. διεξαγωγής

Κάθε μήνα

Κάθε μήνα

Κάθε μήνα

Κάθε μήνα

Newsletters

Για να είστε ενημερωμένοι, γραφτείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας

Επικοινωνία

ELT Μαρία Σεβαστού
Διεύθυνση: Δροσοπούλου 2 Λαμία
Τηλέφωνο: +30.22310.69123
Mobile: +30.6946.520193
Email: sevastou@esc-studies.gr
Website: www.esc-studies.gr
Φόρμα Επικοινωνίας

Τα Νέα μας

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.