Τα Νέα μας

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚO

Μπορεί η εισαγωγή σας στο μεταπτυχιακό της πρώτης σας επιλογής να φαίνεται δύσκολη αλλά με την κατάλληλη καθοδήγηση και προετοιμασία μπορεί να γίνει a piece of cake! Για τους νέους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο εξωτερικό, η διαδικασία για να καταφέρουν να γίνουν δεκτοί σε κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι απαιτητική.

 

Τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα όχι μόνο για να εισαχθούν, αλλά και να ζήσουν εκεί είναι πολλά. Χρειάζεται να έχουν άνεση στη διαχείριση της γλώσσας, να μπορούν να πραγματοποιούν καθημερινές συνομιλίες χωρίς πρόβλημα και κυρίως να κατανοούν εύκολα τις διαλέξεις, να κάνουν παρουσιάσεις και να γράφουν εργασίες στην ακαδημαϊκή τους πορεία.

Στο ESC, έχοντας την εμπειρία  και την πείρα native speaking καθηγητών, ξέρουμε από πρώτο χέρι τι χρειάζεται κάποιος για να διαπρέψει στο εξωτερικό! Από τις εξετάσεις που χρειάζονται για να εισαχθούν, μέχρι και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή της αίτησής τους.

Απόκτηση σκορ
Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα θέτει ένα απαιτούμενο σκορ στο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που εξετάζεται ο κάθε υποψήφιος. Κλειδί στο να καταφέρει κάποιος το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η καθοδήγηση από τους έμπειρους καθηγητές μας, οι οποίοι ενημερώνονται συνεχώς για όλες τις νέες εξελίξεις σε κάθε εξέταση, καθώς και η προσωπική προσπάθεια και μελέτη κάθε σπουδαστή.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ IELTS

IELTS: για το πτυχίο που συνδέεται άμεσα με τις σπουδές ή και την εργασία σε αγγλόφωνες χώρες, το ESC έχει σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα εμπλουτισμένο με την εμπειρία και τις πλέον δοκιμασμένες μεθόδους.

Το IELTS είναι ένα δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας το οποίο εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων που σκοπεύουν να σπουδάσουν, ή να εργαστούν σε οποιαδήποτε αγγλόφωνη χώρα. Αυτό που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα πτυχία Αγγλικών είναι ότι πέραν του επιπέδου της γλώσσας εξετάζει κυρίως αν οι υποψήφιοι μπορούν να σκεφτούν με όρους αγγλοσαξονικού εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή εξετάζοντας μια σειρά από άλλες ικανότητες όπως λογική, επιχειρηματολογία και άρθρωση λόγου. Γι’ αυτό και στο ESC, έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο διδασκαλίας που καλλιεργεί, διορθώνει και ενισχύει αυτές τις δεξιότητες με στόχο πάντα την επιτυχία στις εξετάσεις IELTS, καθώς και μία σειρά από υπηρεσίες που καθοδηγούν τους σπουδαστές στις σωστές επιλογές.

Διδασκαλία μόνο στα Αγγλικά
Οι καθηγητές μας διδάσκουν μόνο στη μητρική τους γλώσσα, καθώς έχουν την ικανότητα ως native speakers να χειρίζονται άψογα τα Αγγλικά σε κάθε επίπεδο, με σκοπό να βοηθήσουν τους σπουδαστές μας να εξοικειωθούν άμεσα με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της εργασίας τους στη χώρα που επιθυμούν.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη
Ένα υψηλό σκορ στο IELTS είναι για μας μόνο η αρχή. Πέρα λοιπόν από το αποτέλεσμα, η ομάδα μας βοηθάει τους σπουδαστές να επιλέξουν το κατάλληλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνδυάζοντας:

 1. τη χώρα
 2. τα πανεπιστήμια
 3. τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα
 4. και τις αντίστοιχες τιμές τους.

Πρόγραμμα Σπουδών
Η περίοδος προετοιμασίας εξαρτάται από το επίπεδο Αγγλικών του κάθε υποψηφίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο Αγγλικών του IELTS βρίσκεται περίπου στο Proficiency, οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοί του δεν θα χρειαστούν περισσότερο από 16 εβδομάδες προετοιμασίας . Σε περίπτωση που το σκορ τους δεν είναι το επιθυμητό, οι σπουδαστές μας μπορούν να συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ IELTS

Το πτυχίο του IELTS διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις, την Ακαδημαϊκή (Academic Τraining) και τη Γενική (General Training). Η Ακαδημαϊκή κατεύθυνση απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να φοιτήσουν σε προπτυχιακό, ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή προγράμματα. Η Γενική κατεύθυνση πιστοποιεί τη χρήση της γλώσσας σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο.

Τόσο στην ακαδημαϊκή, όσο και στη γενική κατεύθυνση, οι υποψήφιοι έχουν κοινά θέματα στην κατανόηση του προφορικού λόγου (Listening) και στην προφορική εξέταση (Speaking), ενώ εξετάζονται σε θέματα Ακαδημαϊκής ή Γενικής κατεύθυνσης στην κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading) και τη γραπτή εξέταση (Writing). Αναλυτικότερα, η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
  Η ενότητα αυτή, η οποία είναι κοινή και στις δύο κατευθύνσεις του IELTS, αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν τον προφορικό λόγο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα αφορούν κοινωνικά θέματα, με τους υποψηφίους να ακούν μια συνομιλία δύο ατόμων και ένα μονόλογο. Τα δύο τελευταία μέρη εστιάζονται σε εκπαιδευτικά θέματα. Και εδώ ακούγονται μια συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ατόμων και ένας μονόλογος. Για την εξέταση χρησιμοποιούνται διαφορετικές διάλεκτοι και προφορές από όλο τον αγγλόφωνο κόσμο, γεγονός που συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές των εξετάσεων για το IELTS.

 2. Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)
  Η ενότητα εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων διαφορετικών πηγών και θεμάτων στην αγγλική γλώσσα. Στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων που προέρχονται από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων. Στη γενική κατεύθυνση δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων προερχόμενων από διαφημίσεις, επίσημα έγγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, εγχειρίδια, πίνακες δρομολογίων, φυλλάδια, βιβλία, ανακοινώσεις. Τα θέματα άπτονται κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

 3. Γραπτή εξέταση (Writing)
  Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι ικανότητες των υποψηφίων στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας ως προς τη γραμματική, το συντακτικό, το πλούσιο λεξιλόγιο και το κατά πόσο απαντούν στα ερωτήματα με σαφήνεια. Στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση, οι υποψήφιοι καλούνται στο πρώτο θέμα να περιγράψουν δεδομένα γραφήματος, ή πίνακα. Η ικανότητά τους να συγκρίνουν, να οργανώνουν, να ομαδοποιούν τις πληροφορίες είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο θέμα αφορά σε μια άποψη ή ένα επιχείρημα ή πρόβλημα, με βάση το οποίο οι εξεταζόμενοι δίνουν λύσεις, εκφράζουν απόψεις και αξιολογούν το περιεχόμενο των επιχειρημάτων. Τα θέματα λαμβάνουν υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων. Στην γενική κατεύθυνση οι υποψήφιοι καλούνται στο πρώτο θέμα να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα γράφοντας μία επιστολή, όπου αναζητούν πληροφορίες ή εξηγούν μια δεδομένη κατάσταση. Σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητά τους να εκφράζουν απόψεις, ανάγκες και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όπως και στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση, μια άποψη, επιχείρημα ή πρόβλημα, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν δίνοντας τις δικές τους απόψεις, κρίσεις. Τα θέματα είναι γενικού ενδιαφέροντος.

 4. Προφορική εξέταση (Speaking)
  Η ενότητα αυτή, η οποία είναι κοινή και στις δύο κατευθύνσεις του IELTS, αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον - ακαδημαϊκό, εργασιακό, προσωπικό - στην αγγλική γλώσσα. Ουσιαστικά είναι μια προφορική συνομιλία ανάμεσα στον εξεταστή και τον εξεταζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να μιλήσει στα Αγγλικά σχετικά με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά του, να αναπτύξει θέματα της επικαιρότητας βασιζόμενος σε κείμενο που του δίνεται στη διάρκεια της εξέτασης, και με αφορμή αυτό, να συζητήσει γενικότερης φύσεως θέματα. Μέσα από τη συζήτηση ο εξεταστής αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας, ως προς την ευχέρεια και τη συνοχή, την ακρίβεια στη χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και το λεξιλογικό πλούτο και τη σωστή προφορά, μέσα από έκφραση προσωπικών ή μη απόψεων, εξηγήσεις, συγκρίσεις, αφηγήσεις, αναλύσεις και περιλήψεις.

Newsletters

Για να είστε ενημερωμένοι, γραφτείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας

Επικοινωνία

ELT Μαρία Σεβαστού
Διεύθυνση: Δροσοπούλου 2 Λαμία
Τηλέφωνο: +30.22310.69123
Mobile: +30.6946.520193
Email: sevastou@esc-studies.gr
Website: www.esc-studies.gr
Φόρμα Επικοινωνίας

Τα Νέα μας

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.