Τα Νέα μας

Αγγλικά για παιδιά

Οι πιο γερές βάσεις για οποιοδήποτε αντικείμενο μαθαίνει κανείς δημιουργουνται στη νεαρή ηλικία. Γι’ αυτό και στο ESC, το πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών που έχουμε σχεδιάσει για μικρούς μαθητές είναι αποτέλεσμα συνεχούς μελέτης και εμπειρίας δεκαετιών.Βασική φιλοσοφία μας είναι η κατάκτηση των Αγγλικών μέσα από μια μεθοδική, δημιουργική και ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία που εμπνέει τους μαθητές να μελετήσουν, να ακούσουν και να επικοινωνήσουν μέσω αυτής. Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλλει από 100 έως 200 διδακτικές ώρες το χρόνο με τρεις, τέσσερις ή έξι ώρες την εβδομάδα ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε μαθητής.

 

Μεθοδολογία

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις αντοχές και τα ενδιαφέροντά τους. Τα παιδιά στο ESC έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκμάθησης, η οποία τηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο «μάθημα» και στη διασκέδαση. Έτσι το άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα ατομικά ή και σε ομάδες, διεγείροντας κατά αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον τους και προωθώντας την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία έχει η εναλλαγή των διδακτικών μεθόδων καθώς και η ευελιξία του διδακτικού προσωπικού, όταν απαιτείται, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Υποστηρικτικές δραστηριότητες

Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες που επιλέγονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να αγαπήσουν οι νεαροί μαθητές την αγγλική γλώσσα και να μάθουν ευχάριστα. Δραστηριότητες όπως το E-blocks, οι θεατρικές παραστάσεις, το τραγούδι, τα παιχνίδια με κάρτες, τα παιχνίδια ρόλων, λεξιλογίου κ.ά. χρησιμοποιούνται συχνά καθώς  ενισχύουν τη συνολική συμμετοχή, διευκολύνουν την αφομοίωση της γνώσης και βοηθούν στην ομαλή λειτουργία της ομάδας όταν χρησιμοποιούνται ως επιβράβευση. Συχνές επαναλήψεις και μικρά διαγωνίσματα (tests and quizzes) ελέγχουν το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης της νέας γνώσης.

ΤΜΗΜΑΤΑ PRE-JUNIOR KAI JUNIOR

Τάξη Pre-junior

Πρώτη επαφή με τη γλώσσα. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α' Δημοτικού και τους βοηθάει να νιώσουν τελείως εμπειρικά τη δυνατότητα επικοινωνίας με έναν άλλον κώδικα που δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. Μέσα σε ένα περιβάλλον με ευχάριστη παρουσίαση υλικού στο διαδραστικό πίνακα, παραστατικές επεξηγήσεις, πολύ εκπαιδευτικό παιχνίδι και χρήση πολυμέσων (multimedia), τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η ξένη γλώσσα είναι πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη υπόθεση από ότι πίστευαν στην αρχή. 

Ο στόχος είναι μια πρώτη εξοικείωσή με την προφορική και τη γραφική τους αναπαράσταση. Κυρίως όμως στοχεύει στο να εξασφαλίσει μια ευχάριστη πρώτη επαφή με τη τους πιο σύνθετους μηχανισμούς της γλώσσας εδραιώνοντας έτσι τη θετική στάση των παιδιών. Τους φεύγει το άγχος, απολαμβάνουν το μάθημα και περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενο.

 

Τάξη JuniorA

Στο πρώτο έτος, τάξη Junior A, οι μικροί μαθητές «μυούνται» στις βασικές δομές της γλώσσας. Συνειδητοποιούν αν και πόσες λέξεις της αγγλικής γλώσσας ήδη ξέρουν, μαθαίνουν και χρησιμοποιούν το αγγλικό αλφάβητο, τους πρώτους αριθμούς, απλούς χαιρετισμούς και βασικές οδηγίες χρήσιμες στην τάξη.Τα μαθήματα έχουν εμπλουτιστεί με σύντομες ενδιαφέρουσες ιστορίες κατάλληλα γραμμένες και παρουσιασμένες, ώστε να εισάγουν με ομαλό τρόπο τους νεαρούς μαθητές στη νέα γνώση. Έξυπνοι διάλογοι, εντυπωσιακή εικονογράφηση, συναρπαστικοί ήρωες με ελκυστικούς ανατρεπτικούς χαρακτήρες κάνουν τα παιδιά να ταυτίζονται μαζί τους και να εστιάζουν σε ένα μάθημα – εμπειρία που έχει να τους προσφέρει πολλά. Επιπλέον, στις ιστορίες έχουν ενταχθεί και ρυθμικά τραγούδια που ενθουσιάζουν τα παιδιά και βοηθούν στην αφομοίωση της ύλης. Έτσι, παρουσιάζονται με ελκυστικό τρόπο, χωρίς να τους κουράζουν, το νέο λεξιλόγιο και οι βασικοί κανόνες γραμματικής.

Τάξη JuniorB

Στο δεύτερο έτος προπαρασκευής, τάξη Junior B, επαναλαμβάνεται και εδραιώνεται η παλιά γνώση, σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής αλλά και προφορικής έκφρασης. Επίσης, εισάγονται νέες γραμματικές δομές και κανόνες. Γίνονται οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες δόμησης γραπτού λόγου με απλή θεματολογία, κυρίως με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης παραγράφου. Τα παιδιά φτιάχνουν και παρουσιάζουν απλές κατασκευές χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο και εκφράσεις που έχουν διδαχθεί, όπως για παράδειγμα για τις εποχές του χρόνου, τις μέρες της εβδομάδας, τα αγαπημένα τους κατοικίδια κλπ.

AΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ BEGINNERS, ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, B1

Σε αυτό το επίπεδο, μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών δομών, οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της αγγλικής γλώσσας (τοπωνύμια, διαφορετικές προφορές, εκφράσεις της καθομιλουμένης), ουσιαστικά διανύοντας την απόσταση από την έννοια της εκμάθησης σε αυτή της εκπαίδευσης.

Στα τμήματα του πρώτου επιπέδου, οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και η συστηματοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των βασικών δομών και του τρόπου λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας. Οι σπουδαστές μας διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής, εξοικειώνονται με τους βασικούς ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους σε βαθμό που να είναι σε θέση να κατανοήσουν αλλά και να συνεννοηθούν στη γλώσσα.

Επιπλέον, οι μαθητές εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων ποικίλου περιεχομένου, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (με τη μορφή εκθέσεων, formal και informal letters κλπ). Τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση Smart board, ώστε να βοηθούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος. Το διαδραστικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι πλούσιο και καλύπτει όλες τις ενότητες, με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ακουστική κατανόηση, κατανόηση κειμένου και συμπληρωματικό υλικό.

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του πρώτου επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία για τα πτυχία  που αντιστοιχούν στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

ΜΕΣΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1+ & Β2

Η διαδικασία εκμάθησης αποκτά στόχο. Αυτό σημαίνει ότι όλο το πρόγραμμα προσανατολίζεται στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για να περάσουν οι μαθητές μας τις εξετάσεις που βρίσκονται προ των πυλών.

Στο επίπεδο αυτό, ένα βήμα πριν από την προετοιμασία για το πρώτο δίπλωμα ορόσημο (επιπέδου Β2 – Lower), στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Οι μαθητές ενισχύουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά.

Με τη βοήθεια πολύτιμης τεχνολογίας και με βιβλία που έχουν θεματολογία βασισμένη στη σύγχρονη εφηβική κουλτούρα, οι μαθητές παραμένουν συγκεντρωμένοι και η μαθησιακή διαδικασία γίνεται εξαιρετικά ευχάριστη και αποτελεσματική. Τέλος, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία προσανατολίζεται στο υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται αρκετά νωρίς.

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ PROFICIENCY

Η τελειοποίηση μιας ξένης γλώσσας είναι μια απαιτητική διαδικασία. Ωστόσο, οι native speaking καθηγητές μας εστιάζουν τις προσπάθειές τους στο να καλύψουν τα όποια κενά και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση των σπουδαστών για να αποκτήσουν το πολύτιμο επίπεδο για τις μελλοντικές σπουδές και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η επιτυχία στις εξετάσεις του Proficiency και η αξιοποίηση του πτυχίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά κύριος στόχος μας στο ESC είναι να δώσουμε στους μαθητές μας εφόδια και γνώσεις ζωής. Σκοπός μας είναι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου (Proficiency), όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία με native speakers στο εξωτερικό, για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, αλλά και στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

Αγγλόφωνοι Καθηγητές – Μεθοδολογία

Τα μαθήματα Proficiency, όντας η πιο εξεζητημένη υπηρεσία μας στο επίπεδο της αγγλικής γλώσσας, πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα 6-8 ατόμων από διδακτικό προσωπικό που έχει τα Αγγλικά ως μητρική του γλώσσα (native speakers), με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων ανωτέρου επιπέδου. Όλοι οι καθηγητές, στα μαθήματα Proficiency, ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επιπλέον, προωθούν τη ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών μέσων, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.

Progress Monitoring

Μέρος της προετοιμασίας του Proficiency, ίσως και το πιο καθοριστικό, είναι το Progress Monitoring (Παρακολούθηση Προόδου) στο γραπτό και προφορικό μέρος με εξετάσεις σε εβδομαδιαία βάση, πάνω σε προηγούμενες επίσημες εξετάσεις (του Πανεπιστημίου του Michigan για το ECPE και του Πανεπιστημίου του Cambridge για το CPE). Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να έχουμε μία σωστή εικόνα της πορείας και της προόδου του μαθητή αλλά και την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το Progress Monitoring διεξάγεται σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων (πέραν των μαθημάτων Proficiency στην τάξη) ώστε οι μαθητές να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τρόπο εξέτασης.

Κύκλος Μαθημάτων

Η προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος του Proficiency διαρκεί συνήθως ενάμιση με δύο χρόνια ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή. Η περίοδος αυτή μπορεί να περιοριστεί σε ένα (1) χρόνο, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής θα παρακολουθεί συνδυαστικά μαθήματα Proficiency 1ου και 2ου χρόνου μαζί και ότι το επίπεδο των Αγγλικών του είναι ήδη υψηλό.

Newsletters

Για να είστε ενημερωμένοι, γραφτείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας

Επικοινωνία

ELT Μαρία Σεβαστού
Διεύθυνση: Δροσοπούλου 2 Λαμία
Τηλέφωνο: +30.22310.69123
Mobile: +30.6946.520193
Email: sevastou@esc-studies.gr
Website: www.esc-studies.gr
Φόρμα Επικοινωνίας

Τα Νέα μας

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.